Nabízíme

Filtrace a čištění

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ

Filtrací lze snadno prodloužit životnost některých olejů používaných v průmyslových zařízeních. Na tuto službu jsme připraveni a naši pracovníci vám ji zajistí pomocí mobilní filtrační jednotky Hydac FCM 60/100. Rovněž máme k dispozici zařízení – mobilní čítač pevných částic Hydac FCU 1310-4-U-AS-1, s jehož pomocí stanovíme stupeň znečištění jak dle normy NAS 1638, tak dle normy ISO 4406, příp SAE AS 4059 a o provedeném měření vydáme protokol. Současně změříme rel.vlhkost oleje v %. Tuto službu můžeme provést přímo u zákazníka, na jeho zařízeních, bez nutnosti zasílání vzorků. Při provádění filtrace, nebo při plnění nového oleje lze z údajů protokolu později dalším měřením stanovit rychlost znečišťování a učinit příslušná další opatření. 

Zadat poptávku - viz. poptávkový formulář